HLASOVANIE VEREJNOSTI

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2018 - Nominácie

Ing. arch. Juraj Benetin (1980)

vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ako čerstvý absolvent založil v roku 2004 spolu s Matejom Grébertom architektonický ateliér Compass, ktorému sa venuje dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektmi, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorému sa venuje bezmála 11 rokov a získal rad architektonických ocenení. Podieľa sa na premene územia bývalej Cvernovky, dnes nazývanej Zwirn, a na nábreží Dunaja spoluvytvára unikátne Nové Lido. Popritom sa venuje hudbe, je lídrom skupiny Korben Dallas, ktorá má na svojom konte päť vydaných albumov. Je ženatý, má dvoch synov a žije v Bratislave.

Dipl.-Ing. Peter Gero (1944)

vedúci stavebný riaditeľ D. Slobodného a hanzového mesta Hamburg. Žije striedavo v Hamburgu a v Bratislave. Je členom dozornej rady v podniku nájomnej bytovej výstavby v Hamburgu. Spolupracuje s vedením mesta Praha a IPR (Inštitút pražského rozvoja). Člen Rady architektov v Liberci. Konzultuje urbanistické a architektonické ateliéry, napr. BB + GG a BLAU z Barcelony, zasadá v odborných porotách mnohých medzinárodných súťaží. Je odborným garantom projektu Trenčín si Ty, odborným garantom koncepčných riešení a procesov tvorby v Hlohovci, Malackách a členom rady poradcov Dunajského fondu Stredoeurópskej nadácie.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš (1961)

fakultu architektúry ukončil v roku 1985, ako urbanista a autorizovaný architekt pôsobil v najprv v Hydroconsulte, po revolúcii bol zakladateľom úspešného architektonického ateliéru APROX, neskôr APROX Invest. Jeho činnosť bola okrem projektov smerovaná i do developerskej oblasti hlavne pri bytovej výstavbe, ako je napríklad polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave, pred ktorým je Satinského socha s uchom na fasáde. Hoci bol autorizovaný architekt, na základe konkurzu sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti DOPRAVOPROJEKT a.s. Počas svojho 14-ročného pôsobenia v tejto funkcii pretvoril túto spoločnosť na modernú projektovú a konzultačnú organizáciu s vysokým kreditom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaslúžil sa okrem iného o možnosť výstavby diaľničnej a ostatnej cestnej a železničnej siete u nás. Pod jeho vedením bolo veľké množstvo projektov zrealizovaných aj ocenených na rôznych významných zahraničných a domácich súťažiach.

Ing. arch. Štefan Polakovič (1963)

je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe sa snaží ponúkať názory presahujúce tradičné riešenia, ale zároveň reagovať na lokálny kontext, históriu a spoločenský dosah. Realizácia bytového domu na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote alebo rekonštrukcia areálu Mlynica získali viaceré priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. Je držiteľom ceny Europan 5, ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a je štvornásobným laureátom ceny CE-ZA-AR. Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde vedie Ústav architektúry občianskych budov. Rád sa venuje aktivitám podporujúcim presahy architektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD v Bratislave, pričom sa každoročne podieľa na jeho príprave. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

Ing. arch. Juraj Šujan (1964)

architekt. V rokoch 1989 až 2004 autorsky spolupracoval s Petrom Moravčíkom, od roku 1997 s Karolom Stasselom. K jeho najvýznamnejším realizáciám patria súbory Karloveské rameno I a II, ROZADOL, administratívna budova Westend Square; v súčasnosti sa dokončuje obytný súbor Malé Krasňany, administratívna budova Westend Plazza (všetko v Bratislave). Je dvojnásobným laureátom CE.ZA.AR, Ceny ARCH a ďalších. V rokoch 2007-2013 bol predsedom Slovenskej komory architektov. V súčasnosti je členom predstavenstva SKA, kde má na starosti legislatívu. Podpredseda Výboru pre umenie Rady vlády SR pre kultúru, predseda Správnej rady VŠVU, člen Správnej rady STU, odbornej komisie pre tvorbu mesta pri Úrade hlavného architekta mesta Bratislavy. Externe pôsobí na Fakulte architektúry STU.

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva