ASB GALA

ASB GALA je podujatie, ktoré si pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov, architektov a tiež odborných pedagógov až po stavebné spoločnosti už viac ako desaťročie drží svoje renomé a pevné miesto medzi rôznymi súťažami a oceňovaním v oblasti architektúry a stavebníctva. Kladie si za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších, ktorí pomáhajú zveľaďovať našu krajinu, tých, ktorí doslova priložili ruku k budovaniu prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, kde vyrastajú naše deti.

Osobnosť architektúry a stavebníctva

Oceňujeme tých, ktorí svojou odbornosťou, charizmou a neúnavnou prácou pozitívne ovplyvňujú slovenské stavebníctvo.

Stavebná firma roka

Vyzdvihujeme firmy, pre ktoré je férové podnikanie a kvalitne vykonaná práca základným princípom ich fungovania.

Developer roka

Cenu odovzdávame tým, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť a nie je im ľahostajný vzhľad miest, obcí a kvalita verejného priestoru.